หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ปีพุทธศักราช 2567   
  หัวข้อสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 1 ปี2553

1. Evaluation of three methods for effective extraction of DNA from human hair
Presentation - Reference - Report

2. Estimating the shooting distance of a 9-mm Parabellum Bullet Via ballistic experiment
Presentation - Reference - Report

3. Vitality of wounds and wound healing or Wound age estimation
Presentation - Reference - Report

4. Application of micro-attenuated total reflectance FTIR spectroscopy in the forensic study of questioned documents involving red seal inks
Presentation - Reference - Report

5. Gunshot residue patterns on skin in angled contact and near contact gunshot wounds
Presentation - Reference - Report

6. Comparison of morphological changes in white blood cells after death and in vitro storage of blood for the estimation of postmortem interval
Presentation - Reference - Report

7. One step to detect the latent fingermarks with gold nanoparticles
Presentation - Reference - Report

8. Forensic differentiation of paper by X-ray diffraction and infrared spectroscopy
Presentation - Reference - Report

9. High efficiency DNA extraction from bone by total demineralization
Presentation - Reference

10. Morphological patterns of lip prints in Saudi Arabia at Almadinah Almonawarah province
Presentation - Reference - Report

11. Distribution of body mass index in the forensic victim population : Comparison with the general population and relation to manner of death
Presentation - Report

12. Potential of high-performance liquid chromatography with photodiode array detection in forensic toxicology
Presentation - Reference - Report

13. Evaluation of postmortem urea nitrogen, creatinine and uric acid levels in pericardial fluid in forensic autopsy
Presentation - Reference - Report

14. Bullet Impact on Steel and Kevlar?/Steel Armor – Computer Modeling and Experimental Data*
Presentation - Reference - Report

15. Evaluation of postmortem serum calcium and magnesium levels in relation to the causes of death in forensic autopsy
Presentation - Reference - Report

16. Postmortem serum erythropoietin level as a marker of survival time in injury death
Presentation - Reference - Report

17. Biochemical blood markers and sampling sites in forensic autopsy
Presentation - Reference - Report

18. An evaluation of line quality in photocopy signatures
Presentation - Reference

19. Analysis of wool fiber by alkali-catalyzed pyrolysis gas chromatography
Presentation - Reference - Report

20. The physical properties of blood-forensic considerations
Presentation - Reference - Report

21. The investigation of a relative contrast index model for fingerprint quantification
Presentation - Reference - Report

22. Quantitative analysis of mitragynine in human urine by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Presentation - Reference - Report

23. Gunshot-related displacement of skin particles and bacteria from the exit region back into the bullet path
Presentation - Reference - Report

24. Estimation of stature from footprint and foot outline dimensions in Gujjars of North India
Presentation - Reference - Report

25. Raman spectroscopic signature of semen and its potential application to forensic body fluid identification
Presentation - Reference - Report

26. Sex Determination by Armbone Dimensions
Presentation

27. Introduction to Windows Mobile Forensics
Presentation - Reference - Report

28. Rapid detection of sperm: comparison of two methods
Presentation - Reference - Report

29. Raman spectroscopy of blue gel pen inks
Presentation - Report

30. Segmental hair analysis using liquid chromatography–tandem mass spectrometry after a single dose of benzodiazepines
Presentation - Reference - Report

31. The Recovery of Latent Fingermarksand DNA using a Silicone-Based Casting Material
Presentation - Reference - Report

32. The effectiveness of strong afterglow phosphor powder in the detection of finger marks
Presentation - Reference - Report

33. Lifting techniques for finger marks on human skin previous enhancement by Swedish Black powder  A preliminary study
Presentation - Reference - Report

34. Variation in amino acid and lipid composition of latent fingerprints
Presentation - Reference - Report

35. Characteristics of the number of odontoblasts in human dental pulp post-mortem
Presentation - Reference - Report

36. A novel PCR–DGGE-based method for identifying plankton 16S rDNA for the diagnosis of drowning
Presentation - Reference - Report

37. Prediction of height from percutaneous tibial length amongst Oriya population
Presentation - Reference - Report

38. A method for DNA and RNA co-extraction for use on forensic sample using the Promega DNA IQTM system
Presentation - Report

39. Mining writeprints from anonymous e-mails for forensic investigation
Presentation - Reference - Report


  หัวข้อสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ ปี 2549- ปี2552