หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันพุธที่ 12 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2567   
  หัวข้อสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 1 ปี2552

1. การเสียชีวิตในระหว่างสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในแบบอันตราย
Word File - Pdf - Powerpoint File

2. เทคนิคการผสมภาพหลายขนาด และการประยุกต์ใช้กับนิติวิทยาศาสตร์
Word File - Pdf - Powerpoint File

3.Legal aspects of sexual violence. Does forensic evidence make a difference?
Powerpoint File

4. การวิเคราะห์ภาพจำลองของเขม่าดินปืนที่ตกค้างบนปากแผลทางเข้า เพื่อการประมาณการทางสถิติของระยะยิง
Word File
-
Pdf - Powerpoint File

5. ความคงตัวระยะยาวและ Metabolites ของยาในปัสสาวะ และมาตรการป้องกันไม่ให้ยาเกิดการสลายตัวโดยเฉพาะจากการกรองแบบปราศจากเชื้อ
Word File -
Pdf - Powerpoint File

6. การเปลี่ยนแปลงของลายมือเขียนภายใต้ผลกระทบของแอลกอฮอล์
Word File -
Pdf - Powerpoint File

7. รูปแบบการบาดเจ็บในเด็กที่เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกาย
Word File -
Pdf - Powerpoint File

8. เทคนิค Single-metal deposition (SMD) คือการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง : ทางเลือกของเทคนิค multimetal deposition (MMD)
Word File
- Powerpoint File

9. An autopsy case of sudden death due to acute gastric dilatation without rupture.
Powerpoint File

10. อิทธิพลของอารมณ์ต่อความจำของพยาน : การตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกที่ถูกครอบงำทาง จิตใจ นำไปสู่คำให้การที่ผิดพลาด
Powerpoint File

11. การประมาณความสูงของร่างกายจากการวัดกระดูกใบหน้าของมนุษย์ในประชากรตอนเหนือของอินเดีย
Word File -
Pdf - Powerpoint File

12. การแบ่งประเภทการฆ่าตัวตาย – วิธีการที่ใช้จากการศึกษาตัวอย่าง 122 รายที่ยังไม่ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดจากลักษณะท่าทางการตาย
Word File -
Pdf - Powerpoint File

13. วิธีพิสูจน์รอยยางรถยนต์เพื่อใช้ในการสืบค้นหายานพาหนะต้องสงสัยในกรณีชนแล้วหนี
Word File -
Pdf - Powerpoint File

14. นิติทันตวิทยาประสบความสำเร็จในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ผู้ประสบภัย สึนามิ ในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
Word File -
Pdf - Powerpoint File

15. การศึกษาบาดแผลจากการถูกแทงบริเวณกะโหลกศีรษะ
Word File -
Pdf - Powerpoint File

16. การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของลายมือเขียนโดยวิธีการวัดหลายลักษณะตัวอักษรและช่องไฟ
Word File -
Pdf - Powerpoint File

17. Room temperature DNA preservation of soft tissue for rapid DNA extraction: An addition to the disaster victim identification investigators toolkit?
Word File -
Pdf - Powerpoint File

18. การสืบสวนและสอบสวนจากความสัมพันธ์ระหว่างรอยขาดบนเสื้อผ้ากับความยาวของบาดแผลบนผิวหนัง
Powerpoint File

19. รูปแบบของเขม่าปืนที่ติดบนบาดแผลในระยะและมุมของการยิงที่แตกต่างกัน
Word File -
Pdf - Powerpoint File

20. ร่องรอยที่เกิดจากโรคเบาหวานกับการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
Word File -
Pdf - Powerpoint File

21. การเปรียบวิธีการตรวจหา Prostate Specific Antigen ในวัตถุพยานกรณีข่มขื่นกระทำชำเราระหว่าง Rapid One Step Immunochromatographic Assay และ ELISA
Word File
- Powerpoint File

22. การวิเคราะห์หาแอมเฟตามีนส์ในปัสสาวะคนโดยใช้ HS- SPME และ GC
Word File -
Pdf - Powerpoint File

23. เมตาบอลิซึ่มของซิลิจีลีนในมนุษย์
Word File -
Pdf - Powerpoint File

24. Pathology of fatty liver: differential diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease
Word File -
Pdf - Powerpoint File

25. การจำแนกประเภทของเมทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนในเส้นผมของผู้ติดยาเสพติด
Word File -
Pdf - Powerpoint File

26. การฆ่าตัวตาย
Word File -
Pdf - Powerpoint File

27. การแยกน้ำหมึกของปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินโดยวิธี Thin layer chromatography และ Image analysis
Word File -
Pdf - Powerpoint File


  หัวข้อสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 2 ปี2552

1. Why do we need good forensic science?
Pdf - Powerpoint File

2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของบาดแผลทางเข้าของกระสุนปืนอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จาก "แบบจำลองของผิวหนัง-กระโหลก-สมอง"
Word File -
Pdf - Powerpoint File

3. ศึกษาความคงตัวของ Amphetamine และ ephedrine derivatives ในปัสสาวะ
Word File -
Pdf - Powerpoint File

4. การสร้างเอกสารใหม่จากเศษกระดาษด้วยวิธีการจับเข้าคูกัน
Word File -
Pdf - Powerpoint File

5. Multistep microsatellite mutation in the maternally transmitted locus D13S317: a case of maternal allele mismatch in the child
Powerpoint File

6. การหาความสัมพันธ์ของรอยฝ่าเท้าและน้ำหนักตามหลักการทางนิติวิทยาสาสตร์
Word File
- Powerpoint File

7. ภาพถ่ายทางรังสีเอ็กซ์เรย์ของรากฟันเทียมช่วยในการระบุตัวบุคคลหลังการเสียชีวิต
Word File -
Pdf - Powerpoint File

8. Development of latent fingermarks on thermal paper: Preliminary investigation into use of iodine fuming
Word File -
Pdf - Powerpoint File

9. Detection of diatom in formalin-fixed tissue by proteinase K digestion
Powerpoint File

10. การวิเคราะห์การวัดกะโหลกศีรษะของ ประชากรCretanในปัจจุบัน
Word File -
Pdf - Powerpoint File

11. การวิเคราะห์จำนวนเหยื่อถูกทำร้ายและลักษณะของบาดแผลที่เฉพาะเจาะจงที่ศูนย์ Medico-Legal Center
Word File -
Pdf - Powerpoint File

12. การฟื้นฟูระบบใหม่ของวีดีโอในทางนิติวิทยาศาสตร์
Word File -
Pdf - Powerpoint File

13. การปรากฏของจุดเลือดออกบริเวณรอบดวงตาและเยื่อบุตาในอุบัติเหตุเด็กจมน้ำตาย
Word File -
Pdf - Powerpoint File

14. ตำแหน่งทางเข้าของบาดแผลและทิศทางของหัวกระสุนปืนในการเสียชีวิตจากอาวุธปืนในฐานะที่เป็นเครื่องบ่งชี้ของการฆาตกรรมกับการฆ่าตัวตาย
Word File -
Pdf - Powerpoint File

15. การจำแนกเครื่องถ่ายเอกสารสี : กรณีศึกษา
Word File -
Powerpoint File

16. พยานวัตถุประเภทผ้าและเส้นใยในเหตุการณ์ถูกแทง
Powerpoint File

17. การศึกษาเปรียบเทียบและจัดกลุ่มแบ่งประเภทของ Methamphetamine ที่จับยึดได้ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยใช้ Gas chromatography ในวิธี liquid-liquid extraction และ solid-phase microextraction
Pdf -
Pdf - Powerpoint File

18. กระบวนการวิเคราะห์สารน้ำในร่างกายในทางนิติวิทยาศาสตร์จากการทดสอบยืนยันแบบรวดเร็วในที่เกิดเหตุที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
Word File
- Powerpoint File

19. การตรวจยืนยันสารแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน เอ็มดีเอ และ เอ็มดีเอ็มเอ ในตัวอย่างปัสสาวะโดยใช้การสกัดแบบ disk solid-phase และ GCMS หลังจากตรวจคัดกรองด้วยเทคนิคภูมิคุ้มกันวิทยา
Word File -
Pdf - Powerpoint File

20. การชันสูตรเสมือนจริงในบาดแผลจากกระสุนปืน
Pdf -
Pdf - Powerpoint File

21. การประเมินวิธีการย้อมสี eosin-nigrosin แบบขั้นตอนเดียว สำหรับการประเมินความอยู่รอดของตัวอสุจิมนุษย์
Word File -
Pdf - Powerpoint File

22. การแยก enantiomeric (R, S, (+), (-) form) ของ amphetamine,methamphetamine,และ selegiline ด้วยวิธี LC, GC และ CE
Word File -
Pdf - Powerpoint File

23. The quantification of fingerprint quality using a relative contrast index
Pdf - Powerpoint File

24. ระบาดวิทยาของโรคไขมันในตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ในประชากรจีน
Word File -
Pdf - Powerpoint File

25. บาดแผลไหม้จากบุหรี่ในทางนิติเวช
Word File -
Pdf - Powerpoint File

26. การปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝง : ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อคุณภาพของการหาลายนิ้วมือแฝงด้วยนินไฮดริน
Word File
- Powerpoint File

27. การตรวจหาอสุจิอย่างรวดเร็ว : การเปรียบเทียบของ 2 วิธี
Word File -
Pdf - Powerpoint File


  หัวข้อสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ ปี 2549- ปี2551

© การตรวจหารอยลายนิ้วมือโดยใช้ภาพที่มีองค์ประกอบของธาตุจาก Micro- X- ray Fluorescence
© การเปลี่ยนแปลงลักษณะของเส้นผมในสภาพภูมิอากาศตลอด 25 ปี โดยใช้ Ultramicroscopic
© การสำรวจบทสรุปของภาพซึ่งคล้ายกับรอยเท้าในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อาชญากรรม
© การหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความเข้มข้นของโซเดียมและโพแทสเซียมในซีรั่ม, อัตราส่วนของทั้งสองค่า
และเวลาตั้งแต่เสียชีวิต ในเขตชางดิการห์ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย
© การโต้แย้งการจัดหมวดหมู่ของหมึกปากกาลูกลื่นโดยใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) และอินฟาเรดสเปคโทรสโคปี (IR) ด้วยการวิเคราะห์หาองค์ประกอบหลักและการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เชิงเส้น
© การเปรียบเทียบสภาพความเสียหายที่เกิดจาก อาวุธปืนพกออโตเมติก ยี่ห้อ Tokarev, Makarov และ Glock 19 จากการยิงที่ระยะ 10, 15 และ 25 เซนติเมตร
© การประเมินค่าความเป็นไปได้ ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของกระสุนปืนชนิดต่างๆกับส่วนที่เหลือจากการยิงปืนโดยวิธี SEM-EDX
© The Boiling Technique
© แผลไหม้จากบุหรี่ในแง่นิติเวชวิทยา
© เขม่าปืน-หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
© เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษา : ระเบิด (explosives)
© Fluorescent Tio2 powers prepared using a new perylene diimide dye: Application in latent fingermark detection
© การนำวิธีการ gas chromatography–mass Spectrometryมาใช้ในการตรวจอนุพันธ์ฝิ่นและโคเคนในฟันมนุษย์
© การตรวจพิสูจน์ใบหน้า โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพและด้านกายวิภาคศาสตร์
© Dumping after homicide using setting in concrete and/or sealing with bricks