หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ปีพุทธศักราช 2567   

  รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ประจำรายวิชา
  510 670 Information Technology for Forensic Science

ภายในประเทศไทย
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Faculty of Science, Silpakorn University)
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police)
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน นครปฐม (Royal Police Cadet Academy)
  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง ศาลายา นครปฐม (Central Police Training Center)
  สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (Office of Police Forensic Science)
  กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Research and Development of Royal Thai Police)
  กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
  กองกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Personnel Division of Royal Thai Police)
  กองนิติการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Recruitment Division of Royal Thai Police)
  CSD MOST WANTED 10 คนร้ายสำคัญที่กองปราบต้องการตัว
  50 มือปืนเมืองไทยที่กองปราบต้องการตัว
  ชมรมคนรักปืน ของประเทศไทย
  บทความนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆ ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

ภายนอกประเทศ
  http://www.fbi.gov/
  http://www.forensic-science.com/
  http://www.norreg.dk/forensic2ib0504.htm
  http://www.fosterfreeman.co.uk/
  http://www.forensicdentistryonline.org/forensichomepage.htm
  http://www.chem.sc.edu/analytical/chem107/lab1_012505.html
  http://www.jerichoschools.org/hs/teachers/acancemi/index.htm
  http://www.usd116.org/calexander/forensics/
  http://www.lucia-forensic.com/
  http://www.fresnosheriff.org/Patrol/Forensics.htm
  http://www.fenrir.com.br/forensic.html
  http://www.theforensicexaminer.com/
  http://www.forensicresolutions.com/
  http://www.iiiweb.net/go/forensic-services/forensic-accounting
  http://www.crimesofwar.org/onnews/news-forensic.html
  http://www.csse.uwa.edu.au/~pk/Forensic/
  http://www.smartdraw.com/examples/crime/crime_scene_drowning.htm
  http://plus.maths.org/issue37/features/budd/
  http://www.paprikari.com/
  http://www.crime-scene-vr.com/