หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     อัตราค่าใช้จ่าย
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     คณาจารย์ผู้สอน
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2559   

         
  ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์  

รับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขานิติวิทยาศาสตร์ และ ปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม2559 สอบถามโดยตรงที่ คุณสารัตน์ ล้วนดี 08-1676-8426 สมัครด้วยตนเองได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ นครปฐม (08-8229-2013, 08-8229-2015)© พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ให้เกียรติสาขานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "ความก้าวหน้าของแบบจำลองการฝึกยุทธศาสตร์ตำรวจ"

คลิปที่น่าสนใจต่างๆในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์


© พประมวลภาพพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


© พบกับโครงการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แล้วที่ Facebook อีกหนึ่งช่องทางในการอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ และพบกับเพื่อนๆสมาชิก Forensic Science, Silpakorn ที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันที่นี่ อย่าลืมเข้ามาเป็น Fanpage และกด Like ให้เราด้วยนะครับ


ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม [ รายละเอียดโครงการฯ ]


© หัวข้อสัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 1 ปีการศึกษา 2553

© โครงการศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขานิติวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 25-27 เมษายน 2553


© คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

© ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาล ตำรวจ (นักศึกษารุ่นที่ 5 )


© ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใบขอความอนุเคราะห์ติดต่อหน่วยงานราชการที่นี่


© รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

© รายชื่อนักศึกษาสาขานิติวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 3

© รายชื่อนักศึกษาสาขานิติวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 2

© รายชื่อนักศึกษาสาขานิติวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 1

  เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์

You visited at  48323